2017-04-08

100 år sedan USA trädde in i första världskriget

Infanteriregimente i Tyskland. augusti 1918. (Foto: National World War I Museum and Memorial.

Den 6 april 1917 röstade den amerikanska kongressen för att formellt delta i världskriget. Mer än två år av krig hade förts i Europa, men USA försökte hålla sig neutralt.
    I början av 1917 återupptog tyskarna ubåtsattacker på alla fartyg som anlöpte England vilket ledde president Woodrow Wilson till att be kongressen att förklara krig.
    Här är en serie bilder från världskriget. Idag, en samling av relativt osynliga bilder från ett sekel sedan, med fokus på amerikanska krigsengagemang, några på hemmaplan, en del utomlands, och några bilder av de allierade och fiender.
    100 Years Ago, the United States Entered World War I (40 foton).