2017-04-01

150 år sedan USA köpte Alaska från Ryssland – för 7.2 miljoner dollar

Berget Mount McKinley – Denali – utgör det centrala området i Denali nationalpark i Alaska. (Foto: Tim Rains / U.S. National Park Service.)

Den 30 mars 1867 gav USA:s regering Ryssland en check på 7,2 miljoner dollar och tog i besittning 1,518,800 kvadratkilometer av ny mark som blev Alaska Territory, och senare, 1959, skulle bli USA:s 49:e stat.
    Under de senaste 150 åren har Alaska sett flera guldrusher, en oljeboom, en banbrytande fördelning av mark till infödda grupper, ett katastrofalt oljeutsläpp, en enorm tillväxt inom turism, och mycket mer.
    150 Years Ago Today, the U.S. Bought Alaska From Russia for $7.2 Million (49 foton).