2017-04-16

Allt vanligare med polisanmälningar i grundskolan

Polisanmäla en åttaåring eller inte.

Antalet polisanmälningar av elever i grundskolan har ökat sedan 80-talet – men skolvåldet har inte ökat i motsvarande omfattning. En ändrad attityd till ordningsproblem i skolan är en trolig orsak, menar Linnéuniversitetets Anne-Lie Vainik, som undersökt varför rektorer polisanmäler icke straffmyndiga elever.
    Läs hela artikeln på Forskning.se: Allt vanligare med polisanmälningar i grundskolan.