2017-04-11

ALMA:s hål i universum

ALMA bekräftar möjligheten att se ett ”kosmiskt hål”.
(Bild:. ALMA (ESO / NAOJ / NRAO), Kitayama et al, NASA / ESA Hubble.)

Händelserna kring Big Bang var så omvälvande att de lämnat ett outplånligt avtryck på “väven” i kosmos. Vi kan upptäcka dessa ärr än i dag genom att observera det äldsta ljuset i universum. Eftersom det skapades för nästan 14 miljarder år sedan, har detta ljus – som nu existerar som svag mikrovågsstrålning och har därmed namnet “cosmic microwave background” (CMB) – nu utvidgats till att genomsyra hela kosmos, fyller det med detekterbara fotoner.
    CMB kan användas för att sondera kosmos via något som kallas den Sunyaev-Zel'dovich-effekt (SZ), som först observerades för över 30 år sedan. Bilden ovan visar de första mätningarna av den termiska Sunyaev-Zeldovich-effekten (i blått) från Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) i Chile. Astronomerna kombinerade data från ALMA:s 7- och 12-meters antenner för att producera den skarpast möjliga bilden. Målet var en av de mest massiva kända galaxhoparna, RX J1347.5-1145, vars centrum dyker upp här i ett mörkt "hål" i ALMA:s observationer.
    Astronomy Picture of the Day: Galaxy Cluster Gas Creates Hole in Microwave Background.
    ALMA: ALMA Confirms ability to see a “Cosmic Hole”.
    ESO: ALMA’s hole in the Universe