2017-04-21

Apples produkter snart av återvunnet material

Återvunnet material i Apples kommande telefoner..

I en ambitiös miljörapport meddelar Apple att de endast kommer att använda återvunnet material i sina kommande telefoner. De vill även undvika så kallade blodmineraler, det vill avskaffa mineraler som finansierar och håller igång krig i bland annat Kongo. Syftet är att minska belastningen på miljön och även att se till humanitära problem som barnarbete.
    Greenpeace tycker dock inte att ambitionerna räcker. De anser att Apple, och andra IT-producenter, även behöver satsa på att göra sina produkter mer hållbara och lättare att reparera. Många av de tekniska produkter som släpps i dag håller kortare tid än vad de gjorde för något årtionde sedan. Apple själva säger att deras telefoner och klockor beräknas hålla i ungefär tre år.
    TechCrunch: Apple vows to use only recycled materials, but Greenpeace says iPhones should also last longer.
    CNet: Apple vows to end mining and use only recycled materials.