2017-04-26

Bäst vård för pengarna – unik studie kartlägger kostnadseffektiviteten vid demensvård

Vi svenskar blir allt äldre.

En studie vid Lunds universitet ska försöka ge svar på vilka insatser inom demensvården som är mest effektiva i förhållande till kostnaderna. Studien, som görs i samarbete med fem skånska kommuner, ska också undersöka vad anhörigas insatser kostar samhället i form av produktionsbortfall.
    Vi svenskar blir allt äldre. Sjukvårdens kostnader för personer med demens eller kognitiv svikt riskerar att öka kraftigt. Redan i dag uppskattar Socialstyrelsen samhällets kostnader för demenssjukdomar till 63 miljarder kronor per år. Kommunerna står för 80 procent av kostnaden.
    Det saknas effektiva läkemedel för att bota sjukdomarna och bromsa kostnadsökningen vilket gör det särskilt angeläget att avgöra vad som är den mest kostnadseffektiva vårdformen. En omfattande registerstudie av 30.000 skåningar med demenssjukdom eller kognitiv svikt ska förhoppningsvis ge svar på den frågan.
    Läs hela pressmeddelandet från Lunds universitet.