2017-04-11

Betaceller ska tillverkas på löpande band

En langerhansk ö som till 65–80 % utgörs av insulinproducerande betaceller.
(Bild: Wikimedia Commons, cc.)

I det nya labbet som håller på att ställas i ordning på sjukhusområdet i Malmö ska diabetesforskarna göra insulinproducerande betaceller av stamceller. Allt som behövs är tre millimeter hud från en patient.
    – Med den här satsningen kommer vi ett stort steg närmare att individanpassa behandlingar för diabetes, säger Hindrik Mulder vid Lunds universitets diabetescentrum, som tagit initiativ till den nya satsningen.
    Från en tre millimeter stor hudbit som tas från underarmen ska forskarna ta hudceller, fibroblaster, som kan göras om till iPS celler (induced pluripotent stem cells), d.v.s. stamceller som kan programmeras att bli i stort sett vilken typ av cell som helst. För detta krävs avancerade metoder för att odla och karakterisera celler i provröret samt ny spjutspetsteknologi i form av CRISPR/Cas9 som gör att man kan ändra i den genetiska koden, t.ex. rätta till sjukdomsalstrande genförändringar. Till skillnad från embryonala stamceller från aborterade foster kommer stamcellerna här från levande människor. Det gör hela processen mindre etiskt känslig samtidigt som det kan underlätta användningen av de nya cellerna i framtida behandlingar.
    Läs hela pressmeddelandet från Lunds universitet.