2017-04-12

Bin ser bättre än hittills varit känt

Honungsbi. (Foto: Elisa Rigosi.)

Honungsbin har mycket bättre syn än forskningen tidigare visat. Med hjälp av synen kan de bland annat effektivt upptäcka rovdjur, hinder och andra faror. De nya forskningsresultaten kan få praktisk användning i utvecklingen av artificiella syn- och styrsystem för robotar och smarta bilar.
    Biologerna Elisa Rigosi och David O’Carroll vid Naturvetenskapliga fakultetenLunds universitet visar i sina försök att honungsbin ser mycket bättre än någon hittills varit medveten om.
    Biets lilla hjärna har fascinerat forskare i över 100 år. Det har bland annat blivit klarlagt att ett bi kan se färger. De senaste årtiondena har forskare visat att biets hjärna via synintryck kan lära sig begrepp som symmetri och över/under.
    Läs hela pressmeddelandet från Lunds universitet.