2017-04-12

Därför får vissa höns randiga fjädrar

Forskarna har studerat hur den randiga färgteckningen ”sex-linked barring” uppkommer hos höns.

Fåglar visar upp en otrolig biologisk mångfald vad det gäller fjäderdräktens mönster och färger. Men hur uppstår dessa fascinerande mönster? I en ny studie visar svenska och franska forskare att det krävs två oberoende mutationer för att hönsen ska få så kallad gökfärg, d.v.s. svart- och vitrandiga fjädrar. De två mutationerna påverkar funktionen av genen CDKN2A som är en känd så kallad tumörsuppressorgen.
    Läs mer på Uppsala universitet: Därför får vissa höns randiga fjädrar.