2017-04-05

”Duktiga” barn får sämre hjälp mot våld i familjen

De som agerar ”vuxenlikt” får minst hjälp.

Barn som berättar om våld i hemmet möts av olika reaktioner från vuxna som står dem nära. De kan få stöd och konkret hjälp med att hantera sin vardag, till exempel av mor- eller farföräldrar. Men de vuxna tar sällan ställning mot våldet och anmäler det.
    Läs hela artikeln på Forskning.se: ”Duktiga” barn får sämre hjälp mot våld i familjen.