2017-04-29

En nationell cykelstrategi för ökad och säker cykling

För ökad och säker cykling.

Regeringen har beslutat om En nationell cykelstrategi för ökad och säker cykling – som bidrar till ett hållbart samhälle med hög livskvalitet i hela landet. Regeringen vill stimulera långsiktigt hållbara transportlösningar.
    En ökad och säker cykling kan bidra till att minska resandets miljöpåverkan och trängseln i tätorter samt bidra till en bättre folkhälsa. Regeringen satsar sammanlagt 100 miljoner kronor på en extra cykelsatsning under 2016–2017.
    Regeringens pressmeddelande: En nationell cykelstrategi för ökad och säker cykling.
    Ladda ner pdf-dokument: Broschyr. | Faktablad.