2017-04-04

Enbart manliga plantor ger högre skörd i energiskogen

Rådjuren föredrar honplantorna.

Svampsjukdomar drabbar honplantor hårdare än hanplantor i odlingar av energigrödan korgvide (Salix viminalis), visar Kim Moritz i en avhandling från SLU. Han såg också att rådjur betade mer i odlingar med blandade han- och honplantor än i enkönade odlingar. Resultaten tyder på att odlare skulle kunna öka skörden genom att odla enbart hanplantor.
    Läs hela artikeln på Forskning.se: Enbart manliga plantor ger högre skörd i energiskogen.