2017-04-14

Forskare har upptäckt fler än 50 nya spindelarter

Ny art av hoppande spindel, Saliticidae Jotus sp. nov. cf auripes.
(Foto: R. Whyte.)

Forskare har identifierat mer än 50 nya arter av spindlar under en två veckors expedition i Queensland Cape York-halvön, som de säger kan vara "spindel-Australiens huvudstad”.
    Forskaren Barbara Baehr som har identifierat 600 spindelarter under sitt liv säger att vi antagligen bara upptäckt mindre än hälften av alla arter. Och det bara i Australien.
    Läs mer om upptäckten av dessa mysiga djur: Australian Scientists Discover More Than 50 New Spider Species on a Single Expedition.
    Se också Scientists find 50 new spider species and they're really something.