2017-04-27

Fyra filmer om hemberedskap

Del 1: Hemberedskap – kommunikation, med Heidi Andersson.

Den statliga myndigheten MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) har släppt fyra nya instruerande filmer om hemberedskap där armbryterskan Heidi Andersson visar en del enkla grepp.
    Filmerna handlar om hur man kan tillgodose de fyra grundläggande behoven av vatten, mat, värme och kommunikation vid samhällsstörningar. Filmerna är fria att använda.
    Se alla filmerna på MSB:s YouTube-kanal:.