2017-04-08

Har du koll på dina personliga data på nätet?

Skillnad på lokal data och internet.

Få personer känner till hur ens personliga data samlas in, används, delas – och hur man själv kan komma åt den. Det visar en studie gjord av forskare inom datavetenskap vid Karlstads universitet. I samband med EU:s nya dataskyddsförordning 2018 ställs det större krav på möjligheten för användare att komma åt sin egen data.
    Läs hela artikeln på Forskning.se: Har du koll på dina personliga data på nätet?