2017-04-19

Häst attackerar alligator

Hästen anföll först …

Alligatorer har en hemsk hy och en mun full av spetsiga tänder så de flesta djur ser dem som hotfulla, särskilt djur som passar alligatorns mun.
    Men hästar ger inte ett smack för deras skräckinjagande rykte. Den här alligatorn såg säkert ett riktigt skrovmål. Men hästen hade rätt inställning; eftersom man aldrig vet vad en alligator kan göra när de börjar känna lite hunger.