2017-04-28

Kornets DNA kartlagt – revolutionerar växtförädlingen

Nu har forskarna exakt koll på kornets totala arvsmassa.
(Foto: Christoph Dockter.)

I tio år har forskare i lika många länder samarbetat för att kartlägga den samlade DNA-sekvensen, genomet, hos sädesslaget korn. Nu är arbetet klart. Resultatet revolutionerar växtförädlingen och bidrar därmed till större skördar i svårodlade områden i världen.
    Mats Hansson, professor i molekylär växtbiologi vid Naturvetenskapliga fakultetenLunds universitet, har deltagit i kartläggningen av kornets genom, dess samlade arvsmassa. Enligt honom förändrar forskningsresultaten förutsättningarna för växtförädlingen i världen.
    Resultaten innebär bland annat att det går snabbare och blir enklare att hitta plantor med rätt egenskaper för olika klimat, jordförhållanden och nederbördsmängd. Andra egenskaper som blir enklare att hitta och förädla på är plantor som bäst står emot skadeinsekter, mögel och svampangrepp.
    Läs hela pressmeddelandet från Lunds universitet.