2017-04-07

Kostfiber tillsatta vid brödbakning kan minska risken för insjuknande i typ 2 diabetes

Att tillsätta kostfiber i samband med brödbakning minskar risken för att drabbas av vår tids folksjukdomar.

Genom att tillsätta kostfiber i samband med brödbakning kan risken för att drabbas av vår tids folksjukdomar, typ 2 diabetes och hjärt-och kärlsjukdomar, minskas. En ny avhandling från Lunds universitet visar att unga, friska personers blodsockersvar var lägre efter att ha ätit specialbakade bröd jämfört med ett vitt vetebröd.
    Ett balanserat blodsocker – med små svängningar i blodsockernivån – är bättre för hälsan. Det beror på att ett förhöjt blodsocker – tillsammans med exempelvis bukfetma, blodfettsrubbningar och högt blodtryck – på sikt kan öka risken för att drabbas av olika sjukdomar.
    Läs hela pressmeddelandet från Lunds universitet.