2017-04-27

Kvinnors livskvalitet påverkas negativt av p-piller

Skattade sin livskvalitet lägre.

Det vanligaste kombinerade p-pillret i Sverige har negativ inverkan på kvinnors livskvalitet. Det visar en undersökning av 340 kvinnor i åldrarna 18–35 år. Däremot gav pillren ingen ökning av depressiva symptom.
    Läs hela artikeln på Forskning.se: Kvinnors livskvalitet påverkas negativt av p-piller.