2017-04-30

Londons vackraste blomsterrabatter

Thornhill Square Gardens, Islington. (Foto: jeera.)

Fantastiska bilder av London i blom. Gott att leva i en sådan grön (och gul, och rosa, och lila och röd) stad …
    Londonist: In Pictures: London's Most Beautiful Flowerbeds.