2017-04-04

Män som opererats för hypospadi efterlyser mer stöd

Ann Nozohoor Ekmark.

Hypospadi är en medfödd avvikelse av penis urinrör. Operation görs oftast med gott resultat, men det finns en önskan om mer information och stöd bland opererade män. Det framkommer i en unik långtidsuppföljning som ingår i en avhandling från Lunds universitet.
    Vid hypospadi är urinröret kortare än normalt och mynnar ut på penis undersida istället för ollonets topp. Problem att kasta vatten och att genomföra samlag kan då bli följden. Hypospadi är den näst vanligaste medfödda missbildningen bland pojkar i Sverige med cirka 400 nya fall per år, och trenden är ökande.
    – Det finns bra operationsmetoder, men män som genomgått operation för hypospadi skulle vilja ha mer stöd efter ingreppet. Det framkom önskemål om mentorskap från en äldre person som genomgått operation och som kan dela med sig av sina erfarenheter, berättar Ann Nozohoor Ekmark, doktor i medicinsk vetenskap vid Lunds universitet och läkare vid Skånes universitetssjukhus.
    Läs hela pressmeddelandet från Lunds universitet.