2017-04-09

Nationalmuseums nya visuella identitet

Ett smakprov på hur det kan se ut.

En ny visuell identitet har tagits fram som en följd av Nationalmuseums varumärkes- och visionsutveckling. Logotyp, typsnitt och en flexibel tillämpning av det grafiska programmet ger ett ramverk som speglar museets verksamhet och flätar samman tradition och förnyelse.
    Det nya grafiska programmet tas i bruk under senhösten 2017, då den gula logotypen som museet haft under tiden med tillfälliga visningsplatser i Stockholm fasas ut.
    Nationalmuseum: Ny visuell identitet.