2017-04-17

Naturens kalender

För alla fenologiväktare.

Den som är fokuserad på fåglar kan rapportera in sina observationer av flyttfåglar till det nystartade svenska projektet Fåfelkalendern. Då bidrar man till forskningen om hur fåglarna anpassar sig till klimatförändringarna.
    Fenologi (från grekiskans phainesthai, komma i dagen, bli synlig), botanisk och zoologisk term för läran om de periodiska företeelsernas uppträdande inom växt- och djurriket, d.v.s. hur naturen förändras över årstiderna
    Välkommen till Fågelkalendern!