2017-04-16

Nyupptäckt ”kusin” ändrar dinosauriernas släktträd

Rekonstruktion av den nyupptäckta härksarödlan Teleocrater rhadinus.
(Bild: Natural History Museum, London – Mark Witton.)

En ny sorts härskarödla, som nu beskrivs vetenskapligt för första gången, visar att vissa egenskaper man tidigare trott var typiska för dinosaurier egentligen utvecklades mycket tidigare. Möt Teleocrater rhadinus – den äldsta arten på den gren av härskarödlor som utvecklades till bland annat fåglar och dinosaurier.
    Läs mer på Uppsala universitet: Nyupptäckt ”kusin” ändrar dinosauriernas släktträd.