2017-04-01

Ökat resande med tåg efter omstrukturering

Helt beroende av statligt stöd.

Före 1988 hade SJ hand om både infrastruktur och trafik på järnväg. Därefter har omstruktureringar gjorts i flera steg, vilket lett till att vi i Sverige idag har en helt öppen marknad med ökande persontrafik och ökat resande – branschen är dock beroende av stöd från staten.
    Läs hela artikeln på Forskning.se: Ökat resande med tåg efter omstrukturering.