2017-04-10

Onlinekurser för mattelärare kan missgynna eleverna

Online-utbildade lärare sämre på reflektion.

När svenska elevers resultat i matematik blir allt sämre efterfrågas bättre undervisning – där lärarnas kompetensutveckling lyfts fram som en viktig aspekt. Men onlinekurser för matematiklärare är inte lösningen. Enligt avhandling vid Örebro universitet ger onlinekurserna inte bästa möjligheten att reflektera, vilket i sin tur kan missgynna deras elever.
    Läs hela artikeln på Forskning.se: Onlinekurser för mattelärare kan missgynna eleverna.