2017-04-02

Säg det fort, flytande och felfritt

Variation i användningen av fraser.

Färdiga fraser kan vara ett verktyg för eleverna att överbrygga sin brist på språkkunskaper, utveckla flytet i språket och leka med orden. Parvin Gheitasi har i en ny avhandling vid Umeå universitet undersökt hur fraser fungerar och används bland unga skolelever i deras muntliga språkutveckling.
    Läs hela artikeln på Forskning.se: Säg det fort, flytande och felfritt.