2017-04-29

Självrapporterad ångest har ökat kraftigt hos unga

Ångesten ökar kraftigt hos unga. (Bild: Odyssey.)

Ångest ökar i befolkningen och främst hos unga kvinnor i åldern 16–23 år i Sverige. Den självrapporterade ångesten har ökat trefaldigt hos unga kvinnor mellan 1980 och 2005. Det visar en ny forskningsstudie från Centrum för primärvårdsforskning, ett samarbete mellan Lunds universitet och Region Skåne.
    Studier över tid av förekomsten av ångest är sällsynta och kan påverkas av befolkningens ålders- och generationsfördelning. I den aktuella studien undersöktes självrapporterad ångest vart åttonde år mellan 1980 och 2005 genom personliga intervjuer med mer än 5000 svenskar i åldrarna 16–71 år.
    Läs hela pressmeddelandet från Lunds universitet.