2017-04-19

Smartare bruk av bilddata ska bereda väg för säkrare läkemedel – samarbete mellan Lunds universitet och Truly Labs

MR-bild: Exempel på en bildbaserad biomarkör som används för att mäta mängden inflammation i lungorna på råttor. I den vänstra genomskärningsbilden syns de friska lungorna som två mörka halvor omgivna av ljusare partier. Bilden till höger visar inflammerade lungor där inflammationen syns som en mängd ljusa fläckar i lungorna (pilen pekar på ett exempel av dessa). Bilderna är tagna med magnetkamera (MR).

Forskare vid Lunds universitet ska tillsammans med Medicon Village-baserade Truly Labs inom några år utveckla nya produkter som främjar framtagandet av säkra läkemedel. Innovativ användning av bilddata ska bidra till att minska riskerna för biverkningar på lungorna – ett stort problem i läkemedelsutveckling.
    Samarbetet är en del av ett europeiskt konsortium med namnet TRISTAN (Translational Imaging in Drug Safety Assessment) som består av totalt 21 europeiska företag och lärosäten. Konsortiet erhöll nyligen i tuff konkurrens 24 miljoner euro från EU:s IMI-program (Innovative Medicines Initiative).
    – Det är glädjande för både forskning och industri i Sydsverige att vi har ett starkt life science-kluster som står sig väl i den internationella konkurrensen och som gör det möjligt att ingå i stora internationella konsortier av detta slag, säger Gunilla Westergren-Thorsson, professor och dekanus för Medicinska fakulteten vid Lunds universitet.
    Läs hela pressmeddelandet från Lunds universitet.