2017-04-24

Stor okunskap om våld mot män i nära relationer

Intervjuade utsatta män.

Vi vet för lite om män som utsätts för våld i nära relationer, menar Claes Ekenstam, idéhistoriker och psykoterapeut som intervjuat utsatta män.
    – Gemensamt för flera av männen är att det tog lång tid innan de sökte hjälp eftersom de var rädda att inte bli trodda.
    Påfallande många av de intervjuade hade blivit sexuellt utnyttjade i förpuberteten.
    Läs hela artikeln på Forskning.se: Stor okunskap om våld mot män i nära relationer.