2017-04-30

Svampliknande liv från jordens ungdom

Kan var okänd grupp av organismer.

Svampliknande livsformer har levt i hålrum i berggrunden under havsbottnar sedan jorden var ung. Nytt fossilfynd är två miljarder år äldre än vad forskare tidigare hittat. Livet har levt en skyddad tillvaro i mikroskopiska hålrum i vulkaniska bergarter i minst 2,4 miljarder år, det vill säga mer än halva jordens ålder. Resultaten kan få stora konsekvenser för dateringar av livets utveckling på jorden.
    Läs hela artikeln på Forskning.se: Svampliknande liv från jordens ungdom.