2017-04-15

Svenska folkets fjällvanor

Hellre avkopplad än uppkopplad.

Att vistas i fjällen är en trend som håller i sig – vad vi gör där förändras däremot över tid. En ny turisttrend är tävlingar i fjällmiljö. Samtidigt ökar efterfrågan på ostörda miljöer långt från bebyggelsen, allt fler vill göra långvandringar och tälta i vildmarken. Speciellt för fjällturister är också att de hellre är avkopplade än uppkopplade.
    Läs hela artikeln på Forskning.se: Svenska folkets fjällvanor.