2017-04-14

Svenskarna tror – men inte på gud

Många är kulturkristna.

Svenskarnas förhållande till religion är kluvet och vi är kanske inte så sekulariserade som vi tror. Å ena sidan avvisar vi religionens institutioner, å andra sidan tror hälften av oss på någon form av högre livskraft eller ande – den högsta siffran i hela Europa. Vad tror vi på egentligen?
    Läs hela artikeln på Forskning.se: Svenskarna tror – men inte på gud.