2017-04-07

Tecken på vår

Härliga våren …

Vårdagjämningen ägde rum för två veckor sedan, förebådande den första dagen av våren på norra halvklotet, trots fortsatta vinterförhållanden på ett antal platser.
    När solljuset blir en allt längre del av dygnet, börjar människor, växter och djur ta sig ur sina vinterläger och blommor och allt övrigt välkomnar solen. Här är bilder som visar festivaler och glimtar av den nya säsongen från hela världen, där man skakar av sig vintern och hälsar våren.
    Signs of Spring (27 foton).