2017-04-03

Tetris kan förebygga symptom av posttraumatisk stress

Hindrade traumatiska minnesbilder att fastna.

Skärmspelet Tetris kan förebygga obehagliga påträngande minnen, som en del av oss utvecklar efter traumatiska händelser. Personer som råkat ut för motorolyckor får minskade symtom av påträngande minnesbilder om de inom sex timmar efter olyckan spelar Tetris, efter att ha återkallat minnet av olyckan.
    Läs hela artikeln på Forskning.se: Tetris kan förebygga symptom av posttraumatisk stress.