2017-04-10

Tim Berners-Lee belönas med Turingpriset

A.M. Turing Award.

Sir Timothy "Tim" John Berners-Lee, från England, är skaparen av World Wide Web, det vill säga webben, eller internet eller nätet. Han är chef för World Wide Web Consortium.
    Han har nu belönats med 2016 års Turingpris av Association for Computing Machinery (ACM). Han får även priset för att skapat världens första webbläsare, Nexus, samt för att utvecklat algoritmer som gjorde att webben blev skalbar och alltså kunde växa till det enorma sammankopplade nätverk av webbplatser som det är idag.
    Turingspriset betraktas av många som datorvärldens nobelpris och förutom äran så får Berners-Lee även en miljon dollar som Google bidrar med.
    ACM: Sir Tim Berners-Lee.