2017-04-05

Två tredjedelar av alla människor bor i städer år 2050

Framtidsscenario.

Enligt en framtidsprognos från FN kommer det att finnas 41 superstäder med över tio miljoner invånare år 2030. Runt år 2050 beräknas två tredjedelar av alla människor på jorden bo i städer.
    FN har tre olika prognoser för antalet människor. Det scenario som har störst sannolikhet är en befolkningsmängd på 11,2 miljarder människor år 2100. En annan prognos säger att det kan vara hela 16,6 miljarder människor. Den tredje prognosen säger att antalet människor inte kommer att växa alls utan landa på 7,3 miljarder till år 2100, jämfört med dagens 7,5 miljarder. Prognosen säger dock att befolkningen oavsett kommer att öka fram till år 2050.
    Läs mer och se grafik på BBC Future: Five numbers that will define the nest 100 years.