2017-04-20

Urtida jättemask slår längdrekord

Rekonstruktion av jättemasken på jakt efter ett byte.
(Illustration: James Ormiston.)

Fossilforskare från bland annat Lunds universitet har upptäckt en gigantisk mask med stora käkar. Masken levde i havet för 400 miljoner år sedan och beräknas ha varit upp till två meter lång. Den nyfunna arten har fått sitt vetenskapliga namn efter en basist i ett amerikanskt hårdrocksband.
    Fossilfyndet kommer från sedimentberg i Kanada. Den aktuella maskarten är den största som någonsin har hittats inom gruppen marina, käkförsedda maskar. Dessa djur är normalt sett tämligen små, mellan några centimeter och decimeter. Men det nya fossilfyndet vittnar om en ovanligt stor mask. Kroppen beräknas ha varit mellan en och två meter lång.
    – Det är endast käkarna som bevarats av djuret, och de är väldigt mycket större än vad som är normalt för dessa fossil, säger Mats Eriksson, geologiprofessor vid Naturvetenskapliga fakulteten på Lunds universitet.
    Läs hela pressmeddelandet från Lunds universitet.
Se också:
En helt outforskad art av skeppsmaskar har nu hittats i Filippinerna. Den gigantiska, svarta, slemmiga varelsen fascinerar forskarna.
    SVT; Här kommer den gigantiska masken ut ur sitt skal
    Gizmodo: This Alien Worm-Creature Will Haunt Your Nightmares