2017-04-08

Varför kvinnor lever längre än män

Johannesburgs dummaste polis? (Foto: djjuzz.)

Det finns bilder som ger en något att tänka på, bilder som aldrig misslyckas med att få oss att le eller rynka pannan, och sedan finns det de skissartade bilder som göra att man nästan skriker "FARA!”, man nästan väntar att olyckan ska hända.
    Här är “nästan” allt om varför kvinnor lever längre än män … :-)
    Why Women Live Longer Than Men In 10+ Pics – 81 bilder på 17 sidor.