2017-04-28

Världens snabbaste filmkamera – ljuset står nästan stilla

Med den nya filmkameran går det att fånga extremt snabba förlopp - ljuset, till exempel! Här Elias Kristensson i labbet. (Foto: Kennet Ruona.)

Glöm höghastighetskameror med 100.000 bilder i sekunden. En grupp forskare i förbränningsfysik vid LTH, Lunds universitet har skapat en kamera som kan filma med en hastighet motsvarande fem biljoner bilder i sekunden, eller händelser så korta som 0,2 biljondels sekund – snabbare än vad som hittills varit möjligt.
    Läs hela pressmeddelandet från Lunds universitet.