2017-04-28

Vi är nu mer än 7,5 miljarder människor på jorden

Världens befolkning.

Enligt Worldometers har vi nu passerat 7,5 miljarder människor på jorden. Sju länder står för ungefär hälften av jordens befolkning och de länderna är Kina, Indien, USA, Indonesien, Brasilien, Pakistan och Nigeria.
    TNW: The world’s population just passed 7.5 billion: Here are some fascinating facts about all of us.
    Worldometers.