2017-04-20

Visualisering av hur hjärnan arbetar

Hjärnverksamheten blir till vacker konst.

Hjärnforskaren Greg Dunn och fysikern Brian Edwards vid Franklininstitutet i Philadelphia har visualiserat hur trafiken i hjärnan fungerar. För att göra det har de skapat fantastiska handgjora konstverk som baseras på ljusreflektioner.
    För att visa neuronernas aktivitet målade de neuroner för hand på papper. Sedan adderades rörelser och färg, baserad på datorsimulationer, för att visa trafiken i hjärnan. Resultatet blev fantastiskt. Projektet har fått namnet Self Reflected och totalt 25 olika bilder har skapats.
    Se mer på Vimeo: Will Drinker.