2017-05-17

Även icke-flyttande fåglar kan använda magnetkompass

Forskarna undersökte zebrafinkarnas magnetkompass med hjälp av beteendestudier i olika ljus. Fågeln syns i mitten. (Foto: Aron Hejdström.)

Det är inte bara flyttfåglar som utnyttjar en inbyggd magnetisk kompass för att orientera rätt. En ny studie från Lunds universitet visar att icke-flyttande fåglar också kan använda en inbyggd kompass för att orientera med hjälp av jordklotets magnetfält.
    Forskarna bakom den aktuella studien har tagit hjälp av ett gäng zebrafinkar för att studera magnetkompassen hos så kallade stannfåglar, det vill säga sådana arter som inte säsongsflyttar. Zebrafinkar är populära som burfåglar i många hem. Ursprungligen kommer de från Indonesien och Australien där de letar föda på ett nomadiskt sätt.
    – Vi ville veta hur orientering via en magnetkompass fungerar hos en sådan icke-migrerande fågel, säger Atticus Pinzón-Rodríguez, forskarstudent i biologi vid Naturvetenskapliga fakulteten på Lunds universitet.
    Läs hela pressmeddelandet från Lunds universitet.