2017-05-28

Barn med bly i närmiljön klarar skolan sämre

Miljöpolitik minskade utsläppen.

Barn som exponerats för bly klarar sig sämre i skolan och har en ökad risk för kriminalitet. Det visar ny forskning från IFAU, gjord av forskare vid IFAU och Stockholms universitet.
    Läs hela artikeln på Forskning.se: Barn med bly i närmiljön klarar skolan sämre.