2017-05-14

Bialowiezaskogen: Europas sista urskog

En liten bit av skogen på den polska sidan. (Foto: Wikimedia Commons, cc.)

Bialowiezaskogen är en gammal urskog som sträcker sig över ett vidsträckt område på båda sidor av gränsen mellan Polen och Vitryssland. Skogen är den enda återstående delen av den jättelika skog som en gång täckte hela europeiska låglandet. Skogen är av Unesco utsedd till biosfärreservat.
    Innan människor invandrade till Europa var stora delar av nordöstra kontinenten täckt av urskogar som sträckte sig tusentals kilometer över den europeiska slätten. Idag har de nästan helt försvunnit med bara några få lappar av gamla tillväxtträd som står i Karpaternas yttersta hörn och andra bergsområden. Bialowiezaskogen är ett undantag.
    Med omkring 1,500 kvadratkilometer är det den sista kvarvarande skogen i låglandet i Europa. Här finns jätte-granträd, ekar och askträd och mer än 20.000 djurarter, inklusive Europas tyngsta landdjur, den europeiska bisonen, också känd som visent, som nästan jagades till utrotning i början av 20-talet.
    Bialowieza: Europe’s Last Primeval Forest.