2017-05-04

Bild- och medieundervisning med demokratisk potential

Demokratiska möjligheter.

Bild- och medieundervisning kan göra att elever får lättare att uttrycka sina åsikter samtidigt som deras upplevelser, erfarenheter och kunskaper blir synliga. I elevernas bildskapande kommer en mångfald perspektiv fram, vilket även kan nyansera stereotypa uppfattningar. Det visar en avhandling vid Göteborgs universitet.
    Läs hela artikeln på Forskning.se: Bild- och medieundervisning med demokratisk potential.