2017-05-04

Bioekonomi skapar nya affärsmöjligheter

På väg mot en biobaserad ekonomi. (Foto: Anders Tukler.)

Bioekonomi handlar om all ekonomisk aktivitet som bygger på hållbar produktion av biomassa, det vill säga material från växtvärlden. Biobaserad industri finns i stor omfattning inom exempelvis jordbruk, skogsbruk, hälsovård, energi- och kemiindustri. Utvecklingen mot en hållbar biobaserad ekonomi går snabbt, och omställningen pågår i många branscher och sektorer.
    Därför arrangeras nu en bred konferens i Lund på ämnet bioekonomi. Alla aktörer har sin bild av möjligheter och utmaningar, men har alla samma bild av åt vilket håll samhället ska styra? Detta vill forskarna och deras samarbetspartners sätta fingret på.
    Läs hela pressmeddelandet från Lunds universitet.