2017-05-21

Biologiska mångfaldens dag

Den biologiska mångfalden är viktig.

Måndagen den 22 maj är det den Biologiska mångfaldens dag, med syfte att uppmärksamma bevarandet av alla de arter som finns i vår natur.
    Naturskyddsföreningen: Biologiska mångfaldens dag.
    Natursidan.se: Biologiska mångfaldens dag 22 maj – en internationell dag för världens arter.

Eken är den trädart i Sverige som har flest arter kopplat till sig. Kan du gissa hur många?

Arter utrotas varje dag
– En del människor kan nog fler Pokémonfigurer än riktiga biologiska arter. Rebecka Le Moine är LiU-studenten som tagit initiativ till att uppmärksamma Biologiska mångfaldens dag i Sverige den 22 maj.
    Läs mer på Linköpings universitet: Arter utrotas varje dag.