2017-05-27

Brister i forskning om könens uppkomst

Driften att fortplanta sig är gemensam för alla. (Foto: Bengt Hansson, Qinyang Li, Lukas Schärer.)

Det finns tydliga luckor i kunskapen om könskromosomers evolution. Bättre prioriteringar bland forskare skulle leda till en mer grundlig förståelse av hur hanar och honor skapas.
    Kroppen fungerar på olika sätt hos hanar och honor, fastän de har samma arvsmassa. Ett exempel är fortplantningen. Trots mer än ett sekels studier vet forskare för lite om könskromosomernas evolution för att förstå hur honor och hanar uppkommer. Större fokus på ekologiska aspekter skulle fördjupa kunskapen enligt evolutionsbiologer vid Naturvetenskapliga fakulteten i Lund. De har gått igenom stora delar av de senaste 100 årens forskning på området.
    – Det pågår en form av genetisk konflikt mellan könen, en konflikt i själva arvsmassan, som vi inte vet så mycket om, säger professor Bengt Hansson vid Lunds universitet.
    Läs hela pressmeddelandet från Lunds universitet.