2017-05-25

Din mobil kan avslöja om du utsatts för strålning

Mobiler innehåller små s.k. motstånd (som sitter på kretskortet) tillverkade av aluminiumoxid som kan ge information om strålning i ända upp till sex år efter exponeringstillfället.

Vid olyckor eller terrordåd där radioaktiva ämnen misstänks vara inblandade kan det vara svårt att klargöra ifall människor i omgivningen utsatts för strålning. Men genom att analysera mobiltelefoner eller andra kroppsnära föremål går det att få viktig information om strålningsexponeringen. Det visar en ny avhandling från Lunds universitet.
    Dessvärre inträffar det då och då olyckor som innebär att omgivningen utsätts för joniserande strålning. Kärnkraftsolyckorna i Tjernobyl och Fukushima är två av de mest kända exemplen. Många fruktar också att det kan komma terrordåd där t.ex. smutsiga bomber används.
    – Det är en stor fördel att snabbt kunna avgöra ifall någon utsatts för strålning. Vid en olycka i ett kärnkraftverk känner många oro, medan det kanske endast är ett mindre antal som utsatts för skadliga strålningsnivåer, förklarar Therése Geber-Bergstrand, sjukhusfysiker vid Skånes universitetssjukhus och doktorand vid Institutionen för translationell medicin, Lunds universitet.
    Läs hela pressmeddelandet från Lunds universitet.